Odborná porota 2024

 

Hlasovací lístky odborné poroty 

Jméno porotce Flotilový automobil roku Flotilový elektromobil roku