Pravidla ankety
1. Organizátor

Organizátorem ankety FLEET DERBY – FLOTILA ROKU jsou magazíny Business Car a Flotila.


Smyslem nestranné ankety je vybrat nejlepší flotilové automobily, produkty a služby. Hlavní důraz je kladen na transparentnost soutěže, kterou pro magazíny organizuje smluvní agentura, se kterou se podepisuje spolupráce pouze na jeden rok. Hlasování odborné poroty v kategorii Flotilové auto roku a Flotilové elektroauto bude zveřejněno na internetu, čímž se vyloučí možnost jakékoli manipulace s hlasovacími lístky.


Nominace flotilových automobilů začíná 1. ledna. Anketa FLEET DERBY – FLOTILA ROKU vybírá nejlepší Flotilové auto roku, Flotilové elektroauto.

Nominace flotilových produktů a služeb začíná v každém lichém roce 1. ledna.

O těchto prestižních cenách rozhodne odborná porota (nejmenší počet členů je kvůli objektivitě stanoven na 20) v rámci testovacího dne, při kterém budou mít porotci všechny nominované vozy přistaveny k vyzkoušení.


Výběr nejlepších flotilových automobilů v jednotlivých třídách probíhá prostřednictvím internetového hlasování, které se spouští den po testovacích jízdách a končí 31. prosince daného roku.


Všechny výsledky ankety budou vyhlášeny již tradičně koncem  ledna následujícího roku při slavnostním galavečeru.
2. Cíle ankety

 • Zajistit maximální objektivitu ankety
 • Propagovat flotilový trh
 • Podpořit myšlenky optimální správy autoparku
 • Ocenit lídry flotilového trhu
 • Zvýšit standardy výrobků a služeb zaměřených na český flotilový trh3. Pravidla pro přihlašování kandidátů v kategorii Flotilové auto roku

1. etapa

 1. nominace automobilů

  Přihlásit daný automobil může zástupce firmy, který jej nabízí, vyplněním formuláře, který mu byl adresně zaslán. Zástupce firmy může nominovat libovolný počet aut. Současně s přihláškou a nominací automobilů se společnost zavazuje uhradit účastnický poplatek v hodnotě 36 000 Kč. V rámci tohoto poplatku lze nominovat do ankety pouze dva automobily. Další vůz je možné v rámci toho poplatku vystavit a předvést v rámci testovacího dne FDFR.


  Za každý další nominovaný vůz je stanoven poplatek 16 000 Kč.

  Každý nominovaný vůz musí bý pro porotce k dispozici v rámci testovacích jízd.

  Nominované vozy jsou redakcí obou magazínů rozděleny do následujících kategorií.

  Vůz do kategorie Flotilové elektroauto si přihlašovatel nominuje sám. 

  • Referentské vozy
  • Manažerské vozy
  • SUV vozy a crossovery
  • Ekologické vozy
  • Užitkové vozy do celkové hmotnosti 3,5 t

  Zvláštní samostatná kategorie:
  • Flotilové elektroauto roku
 2. nominace produktů/služeb

  Zástupce společnosti může přihlásit více než jeden flotilový produkt (službu nebo technologii). Flotilový produkt musí být jako celek vyráběn/nabízen přihlašující firmou nebo v rámci kapitálové skupiny, do níž daná firma náleží.

  Firma musí disponovat ve vztahu k přihlašovanému produktu/službě/technologii kompletními prodejními a distribučními právy. Produkt (služba nebo technologie) nesmí být ve fázi příprav – musí být k dispozici na trhu.

  Produkt (služba nebo technologie) musí být k dispozici na českém trhu – nemůže se jednat o produkt, který je k dispozici pouze na trzích mimo ČR. Současně s nominací se společnost zavazuje uhradit poplatek v hodnotě 8000 Kč za jednu nominaci.

  Kategorie produktu/služby:
  • Systémy pro monitorování a správu flotil
  • Finance a pojištění
  • Technologie a inovace

2. etapa – hodnocení přihlášených automobilů na internetu a odbornou porotou

2a) Flotiloví manažeři – internetové hlasování

Čtenáři magazínů Business Car a FLOTILA hlasují na internetových stránkách www.fleetderby.cz.

Každý flotilový manažer po registraci hlasuje pouze jednou. Vybírá pouze jeden automobil z každé automobilové třídy, o kterém si myslí, že je pro vozové parky nejvhodnější. Hlasovat může každý účastník flotilového trhu s výjimkou dodavatelů (zaměstnanců automobilových koncernů, prodejců, dovozců). V případě rovnosti bodů se přihlédne k počtu bodů při hlasování odborné poroty.

 
Hodnoticí kritéria:
 • TCO
 • Technická vyspělost automobilu
 • Bezpečnost
 • Jízdní vlastnosti
 • Praktická využitelnost
 • Cena
 • Hodnota získaná za vynaložené peníze

2b) Porotci – odborné hlasování o Flotilové auto roku a Flotilové elektroauto, flotilový produkt/služba roku

Flotilové auto roku:

Každý porotce ze všech nominovaných automobilů napříč všemi kategoriemi, kromě kategorie Flotilové elektroauto roku, vybere 3 vozy, které bodově ohodnotí. K dispozici má celkem 10 bodů, které rozdělí tak, aby žádnému automobilu nepřidělil stejný počet bodů, a celkový součet všech bodů u tří nominovaných vozů musí být roven 10.

Flotilové elektroauto roku:

U kategorie Flotilové elektroauto roku vybere každý porotce automobil, o kterém si myslí, že je nejlepší. Do kategorie Flotilové elektroauto patří pouze automobily s čistě elektrickým bateriovým pohonem.

Hodnoticí kritéria:
 • Celkové TCO
 • Technická vyspělost automobilu
 • Kapacita akumulátorů
 • Dojezd na elektrický pohon
 • Spotřeba pohonných hmot
 • Zůstatková hodnota
 • Vhodnost pro firemní autoparky
 • Cena
 • Hodnota získaná za vynaložené peníze

Vítězem se stává automobil, který obdrží od porotců největší počet bodů v kategorii Flotilové auto roku a automobil, který získá nejvíce hlasů v kategorii Flotilové elektroauto.

V případě rovnosti bodů se přihlédne k počtu bodů v internetovém hlasování. Hlasování jednotlivých porotců bude přístupné a zveřejněné na webových stránkách www.fleetderby.cz po ukončení ankety.

Flotilový produkt/služba roku:

Každý porotce ze všech nominovaných produktů/služeb vybere v dané kategorii jeden produkt/službu, který uzná za nejpřínosnější v daném oboru pro fleetový trh.

Kategorie produktu/služby:

Systémy pro monitorování a správu flotil, Finance a pojištění, Technologie a inovace
4. Ceny ankety FLEET DERBY – FLOTILA ROKU

Vítězové ankety budou známi v lednu následujícího roku.

Seznam vítězů bude publikován na internetových stránkách a v tištěných magazínech Business Car a FLOTILA.

Prezentace ankety proběhne u vybraných mediálních partnerů v tištěné i internetové podobě.

Organizátor hlasování je oprávněn udělit také zvláštní cenu.

Vítězové ankety budou oceněni trofejemi v oblastech:
 1. Nejúspěšnější Flotilové auto roku – voleno na základě hlasování odborné poroty
 2. Nejúspěšnější Flotilové elektroauto roku – voleno na základě hlasování odborné poroty
 3. Flotilové automobily ankety FLEET DERBY – FLOTILA ROKU ve vyhlášených kategoriích – na základě internetového hlasování
 4. Nejlepší flotilové produkty a služby – voleno na základě hlasování odborné poroty v každém lichém roce.5. Všeobecné podmínky

Účastníky mohou být všechny firmy, nabízející zboží, produkt či službu se zaměřením na flotilový trh.

Organizátor je oprávněn neakceptovat přihlášky do všech kategorií.

Účastí v anketě vyjadřuje přihlášený souhlas s využitím image přihlášené firmy, automobilu organizátorem za účelem propagace ankety, a to i v budoucnu.

Otázky těmito pravidly neupravené budou řešeny individuálně.