Pravidla ankety

Pravidla ankety

FLEET DERBY 

 1. Organizátor
 2. Cíle ankety
 3. Pravidla pro přihlašování kandidátů v kategorii Flotilové auto roku
 4. Ceny FLEET DERBY
 5. Všeobecné podmínky

______________________________________________________________________________

1. Organizátor

Organizátorem ankety FLEET DERBY je magazín Business Car. 

Smyslem nestranné ankety je vybrat nejlepší flotilové automobily, produkty a služby. Hlavní důraz je kladen na transparentnost soutěže, kterou pro magazíny organizuje smluvní agentura, se kterou se podepisuje spolupráce pouze na jeden rok. Hlasování odborné poroty v kategorii Flotilové auto roku a Flotilové elektroauto bude zveřejněno na internetu, čímž se vyloučí možnost jakékoli manipulace s hlasovacími lístky.

Nominace flotilových automobilů začíná 1.března. Anketa FLEET DERBY vybírá nejlepší Flotilové auto roku, Flotilové elektroauto.

Nominace flotilových produktů a služeb začíná v každém lichém roce 1.března.

O těchto prestižních cenách rozhodne odborná porota (nejmenší počet členů je kvůli objektivitě stanoven na 20) v rámci testovacího dne, při kterém budou mít porotci všechny nominované vozy přistaveny k vyzkoušení.

Výběr nejlepších flotilových automobilů v jednotlivých třídách probíhá prostřednictvím internetového hlasování, které se spouští den po testovacích jízdách a končí 31. prosince daného roku.

Všechny výsledky ankety budou vyhlášeny již tradičně koncem  ledna následujícího roku při slavnostním galavečeru.

2. Cíle ankety

– Zajistit maximální objektivitu ankety

– Propagovat flotilový trh

– Podpořit myšlenky optimální správy autoparku

– Ocenit lídry flotilového trhu

– Zvýšit standardy výrobků a služeb zaměřených na český flotilový trh

3. Pravidla pro přihlašování kandidátů v kategorii Flotilové auto roku

 1. etapa –
 A/ nominace automobilů

Přihlásit daný automobil může zástupce firmy, který jej nabízí, vyplněním formuláře, který mu byl adresně zaslán. Zástupce firmy může nominovat libovolný počet aut. Současně s přihláškou a nominací automobilů se společnost zavazuje uhradit účastnický poplatek v hodnotě 36 000 Kč. V rámci tohoto poplatku lze nominovat do ankety pouze dva automobily. Další vůz je možné v rámci toho poplatku vystavit a předvést v rámci testovacího dne FDFR.

Za každý další nominovaný vůz je stanoven poplatek 16 000 Kč.

Každý nominovaný vůz musí bý pro porotce k dispozici v rámci testovacích jízd.

Nominované vozy jsou redakcí obou magazínů rozděleny do následujících kategorií.

Vůz do kategorie Flotilové elektroauto si přihlašovatel nominuje sám.

 • Referentské vozy
 • Manažerské vozy
 • SUV vozy a crossovery
 • Ekologické vozy (Hybridy, CNG, LPG)
 • Elektromobily
 • Užitkové vozy do celkové hmotnosti 3,5 t
Zvláštní samostatná kategorie:
 • Flotilové elektroauto roku (hybridy, plug-in hybridy a elektromobily)
B/ nominace produktů/služeb

Zástupce společnosti může přihlásit více než jeden flotilový produkt (službu nebo technologii). Flotilový produkt musí být jako celek vyráběn/nabízen přihlašující firmou nebo v rámci kapitálové skupiny, do níž daná firma náleží.

Firma musí disponovat ve vztahu k přihlašovanému produktu/službě/technologii kompletními prodejními a distribučními právy. Produkt (služba nebo technologie) nesmí být ve fázi příprav – musí být k dispozici na trhu.

Produkt (služba nebo technologie) musí být k dispozici na českém trhu – nemůže se jednat o produkt, který je k dispozici pouze na trzích mimo ČR. Současně s nominací se společnost zavazuje uhradit poplatek v hodnotě   8000 Kč za jednu nominaci.

 Kategorie produktu/služby:
 • Systémy pro monitorování a správu flotil
 • Finance a pojištění
 • Technologie a inovace

 Tyto produkty a služby jsou hned po nominaci prezentovány na stránkách www.fleetderby.cz v dané kategorii.

 1. etapa – hodnocení přihlášených automobilů na internetu a odbornou porotou

 2a) Flotiloví manažeři – internetové hlasování

Čtenáři magazínu Business Car hlasují na internetových stránkách www.fleetderby.cz.

Každý flotilový manažer po registraci hlasuje pouze jednou. Vybírá pouze jeden automobil z každé automobilové třídy, o kterém si myslí, že je pro vozové parky nejvhodnější. Hlasovat může každý účastník flotilového trhu s výjimkou dodavatelů (zaměstnanců automobilových koncernů, prodejců, dovozců). V případě rovnosti bodů se přihlédne k počtu bodů při hlasování odborné poroty.

Hodnotící kritéria:

 • TCO
 • Technická vyspělost automobilu
 • Bezpečnost
 • Jízdní vlastnosti
 • Praktická využitelnost
 • Cena
 • Hodnota získaná za vynaložené peníze

2b) Porotci – odborné hlasování o Flotilové auto roku a Flotilové elektroauto, flotilový produkt/služba roku

 Flotilové auto roku:

Každý porotce ze všech nominovaných automobilů napříč všemi kategoriemi, kromě kategorie Flotilové elektroauto roku, vybere 3 vozy, které bodově ohodnotí. K dispozici má celkem 20 bodů, které rozdělí tak, aby žádnému automobilu nepřidělil stejný počet bodů, a celkový součet všech bodů u tří nominovaných vozů musí být roven 20.

 Flotilové elektroauto roku:

U kategorie Flotilové elektroauto roku vybere každý porotce vybere 3 automobily, o kterém si myslí, že jsou nejlepší. K dispozici má opět celkem 20 bodů, které rozdělí tak, aby žádnému automobilu nepřidělil stejný počet bodů, a celkový součet všech bodů u tří nominovaných vozů musí být roven 20.

Do kategorie Flotilové elektroauto patří hybridy, plug-in hybridy a elektromobily.

Hodnotící kritéria:

 • Celkové TCO
 • Technická vyspělost automobilu
 • Kapacita akumulátorů
 • Dojezd na elektrický pohon
 • Spotřeba pohonných hmot
 • Zůstatková hodnota
 • Vhodnost pro firemní autoparky
 • Cena
 • Hodnota získaná za vynaložené peníze

Vítězem se stává automobil, který obdrží od porotců největší počet bodů v kategorii Flotilové auto roku a automobil, který získá nejvíce hlasů v kategorii Flotilové elektroauto.

V případě rovnosti bodů se přihlédne k počtu bodů v internetovém hlasování. Hlasování jednotlivých porotců bude přístupné a zveřejněné na webových stránkách www.fleetderby.cz po ukončení ankety.

Flotilový produkt/služba roku:

Každý porotce obdrží podklady ke všem nominovaným produktům/ službám a ze všech nominací vybere v dané kategorii jeden produkt/službu, který uzná za nejpřínosnější v daném oboru pro fleetový trh.

Svůj hlas (body) pošle porotce do konce září a na základě sečtení hlasů (bodů) je vyhlášen vítěz v každé kategorii. Hlasovací lístky jsou v rámci vyhlášení výsledku ankety zveřejněny na internetových stránkách www.fleetderby.cz i s nominovanými produkty/službami.

Kategorie produktu/služby:

Systémy pro monitorování a správu flotil, Finance a pojištění, Technologie a inovace

4. Ceny ankety FLEET DERBY

Vítězové ankety budou známi v lednu následujícího roku.

Seznam vítězů bude publikován na internetových stránkách a v tištěném magazínu Business Car.

Prezentace ankety proběhne u vybraných mediálních partnerů v tištěné i internetové podobě.

Organizátor hlasování je oprávněn udělit také zvláštní cenu.

Vítězové ankety budou oceněni trofejemi v oblastech:
 1. Nejúspěšnější Flotilové auto roku – voleno na základě hlasování odborné poroty
 2. Nejúspěšnější Flotilové elektroauto roku voleno na základě hlasování odborné poroty
 3. Flotilové automobily ankety FLEET DERBY ve vyhlášených kategoriích – na základě internetového hlasování
 4. Nejlepší flotilové produkty a služby voleno na základě hlasování odborné poroty v každém lichém roce.

5. Všeobecné podmínky

Účastníky mohou být všechny firmy, nabízející zboží, produkt či službu se zaměřením na flotilový trh.

Organizátor je oprávněn neakceptovat přihlášky do všech kategorií.

Účastí v anketě vyjadřuje přihlášený souhlas s využitím image přihlášené firmy, automobilu organizátorem za účelem propagace ankety, a to i v budoucnu.

Otázky těmito pravidly neupravené budou řešeny individuálně.