Odborná porota 2023

Hlasovací lístky odborné poroty 

Jméno porotce Flotilový automobil roku Flotilové elektroauto roku